Regulace vodních toků


Stavby, opravy a rekonstrukce opěrných zdí vodních toků


Stavby kamenných hrází 

Montáž tvarovek pro opěrné zdi, podezdívky oplocení nebo jejich další využití


Kamenné rovnaniny na sucho
Montáž drátěných košů s kamennou výplní (gabiony)

Montáž gabionových matrací