Práce a stavba z kamene


Kamenné zdi 

Kamenné obložení mostů

Kamenné přídlažby

Kamenné studny