Rousek 

kamenné zdi

O nás:

Jsme stavební firma specializující se na stavby z kamene. V tomto oboru působíme již 12 let. Za dobu našeho působení jsme realizovali velkou řadu staveb od těch menších pro soukromé osoby až po velká stavební díla, na kterých jsme se podíleli s velkými stavebními firmami. Naší hlavní činností jsou v různém rozsahu a charakteru převážně:


Práce a stavby z kamene

Regulace vodních toků

Pokládka zámkové dlažby

Realizace bazénů zabudovaných do terénuPublicita projektu OP PIK

Název projektuVýměna mobilního nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017160

Popis projektu: Projekt "Výměna mobilního nakladače za energeticky úspornější" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny mobilního nakladače z roku 1998 ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Původní stroj bude nahrazen moderním teleskopickým manipulátorem s menší spotřebou paliva. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.